URL Encoder / Decoder

Voer de tekst in die u wilt coderen of decoderen:Over URL Encoder / Decoder

URL-codering, ook wel procentuele codering genoemd, is een mechanisme om informatie onder bepaalde omstandigheden te coderen in een uniforme resource identifier (URI). Hoewel het bekend staat als URL-codering, wordt het in feite vaker gebruikt in het hoofdpakket van Uniform Resource Identifier (URI), dat zowel de Uniform Resource Locator (URL) als de Uniform Resource Name (URN) omvat. Als zodanig wordt het ook gebruikt bij de voorbereiding van gegevens van het mediatype applicatie/x-wW-formulier-urlencodering, zoals vaak het geval is voor het indienen van HTML-formuliergegevens in HTTP-verzoeken.

URI-tekens
De toegestane karakters in een URI zijn gereserveerd of niet-voorbehouden (of één procent in procenten). Gereserveerde karakters zijn die karakters die soms een speciale betekenis hebben. Zo worden bijvoorbeeld schuine tekens gebruikt om verschillende delen van een URL (of meer in het algemeen, een URI) van elkaar te scheiden. Niet-gereserveerde karakters hebben deze betekenis niet. Percentagecodering wordt gebruikt om gereserveerde tekens weer te geven met behulp van speciale tekenreeksen. De gereserveerde en niet-gereserveerde karaktersets en de omstandigheden waarin bepaalde gereserveerde karakters een bepaalde betekenis hebben, zijn bij elke herziening van de specificaties voor de URI- en URI-plannen licht gewijzigd.