URL Enkoder / Dekoder

Wprowad? tekst który chcesz zakodowac lub rozszyfrowac:Informacje o URL Enkoder / Dekoder

Kodowanie URL, zwane równiez kodowaniem procentowym, jest mechanizmem kodowania informacji do jednolitego identyfikatora zasobu (URI) w pewnych okolicznosciach. Mimo ze jest znany jako kodowanie adresów URL, w rzeczywistosci jest czesciej stosowany w glównym pakiecie Uniform Resource Identifier (URI), który zawiera zarówno Uniform Resource Locator (URL), jak i Uniform Resource Name (URN). Jako taki jest równiez wykorzystywany do przygotowania danych typu aplikacja/x-www-form-urlencoded, jak to czesto ma miejsce w przypadku przesylania danych formularzy HTML w zapytaniach HTTP.

Rodzaje znaków URI
Znaki dozwolone w URI sa zarezerwowane lub niezarezerwowane (lub jeden procent w procentowym kodowaniu). Postacie zastrzezone to te, które czasami maja szczególne znaczenie. Na przyklad znaki ukosnika sa uzywane do oddzielania róznych czesci adresu URL (lub, bardziej ogólnie, URI). Znaki niezastrzezone nie maja takiego znaczenia. Kodowanie procentowe jest stosowane do reprezentowania znaków zastrzezonych przy uzyciu specjalnych sekwencji znaków. Zarezerwowane i niezarezerwowane zbiory znaków oraz okolicznosci, w których niektóre znaki zarezerwowane maja szczególne znaczenie, zmienily sie nieznacznie przy kazdej zmianie specyfikacji dotyczacych planów URI i URI.