Online Md5 GeneratorOver Online Md5 Generator

Een MD5 hash wordt gemaakt door een string van elke lengte te nemen en deze te coderen in een 128-bits vingerafdruk. Als je dezelfde string codeert met het MD5-algoritme, krijg je altijd dezelfde 128-bits hashoutput. MD5 hashes worden vaak gebruikt met kleinere tekenreeksen bij het opslaan van wachtwoorden, creditcardnummers of andere gevoelige gegevens in databases zoals de populaire MySQL. Met deze tool kunt u snel en eenvoudig een MD5 hash coderen uit een eenvoudige 256 tekenreeks

MD5-hashes worden ook gebruikt om de integriteit van het bestand te garanderen. Omdat het MD5 hash-algoritme altijdhetzelfde resultaat geeft voor dezelfde input, kunnen gebruikers een hash van het bronbestand vergelijken met een nieuw aangemaakte hash van het doelbestand om te controleren of het intact en ongewijzigd is.

Een MD5 hash is GEEN encryptie. Het is gewoon een vingerafdruk van de gegeven vermelding. Dit is echter een eenrichtingsverkeer en als zodanig is het bijna onmogelijk om een MD5 hash reverse engineering om de oorspronkelijke string te herstellen.